• |
  • Meniny má

Obchodné podmienky

1. PROCEDÚRY A LEKÁRSKE KONZULTÁCIE.
- druh procedúr určuje a časuje lekár pri vstupnej lekárskej prehliadke
- cena pobytu zahŕňa priemerne 3 procedúry na deň
- v prípade záujmu je možnosť dokúpiť si procedúry na jednotlivých recepciách
- procedúry sa poskytujú už v deň nástupu, v deň odchodu sa procedúry už nečasujú
- procedúry sa poskytujú v čase od 7:00 do 15:00
- do celkového počtu procedúr sa započítava aj nedeľa, v tento deň sa ale procedúry nepodávajú – časujú sa v iné dni 
- pri liečebných pobytoch s procedúrami a pri pobytových balíkoch bez procedúr sú v deň odchodu poslednou službou dňa raňajky (v deň odchodu sa procedúry, resp. vstupy do wellness v rámci pobytových balíkov neposkytujú).

 
2. STRAVOVANIE.
- pobyt zahŕňa plnú penziu
- raňajky sa poskytujú formou švédskych stolov
- obedy a večere – výber z piatich jedál + neobmedzená šalátová ponuka
- polpenzia je možná jedine v prípade hotelového ubytovania
- klienti zdravotných poisťovní skupiny A si majú možnosť priplatiť na nadštandard ako u samoplatcov, inak majú stravovanie formou štandard, v LD Lysec je doplatok 5,-€/deň za stravu nadštandard povinný
- pobyty vždy začínajú prvý deň obedom a končia posledný deň raňajkami

3. UBYTOVANIE.
- ubytovanie je zabezpečené od 11:00 hod.
- po ukončení pobytu uvoľnenie izby do 10:00
( aj pri hotelovom ubytovaní )

 4. PLATBA ZA POBYT.

- všetky pobyty sa účtujú spôsobom , pri ktorom sa klientovi prvý a posledný pobytový deň účtuje ako jeden deň

5. PLATOBNÉ PODMIENKY.
- platbu za pobyt  je možné uskutočniť najneskôr pri nástupe v hotovosti alebo kartou

Pri platbe za pobyt cez bankový účet, musí byť platba poukázaná na účet kúpeľov najneskôr 5 dní pred nástupom.

Doklad o úhrade je potrebné zaslať vopred e-mailom alebo poštou (stačí kópia),

- bankové konto: VÚB 9901382/0200
- VS: uviesť dátum nástupu
- doplňujúci údaj banky: meno účastníka
- IBAN :SK 45 0200 0000 0000 0990 1382
- SWIFT BIC: SUBASK BX

 6. STORNO PODMIENKY.

- klient môže stornovať rezerváciu bez poplatku len vtedy, ak o tom v dostatočnom časovom predstihu upovedomí Kúpele Bojnice (33 dní a viac pred nástupom na pobyt )
- v prípade neskorého zrušenia rezervácie majú Kúpele Bojnice právo žiadať uhradenie storno
poplatku nasledovne:
- storno 32 dní pred príchodom 15% z objednaných služieb
- storno 31-22 dní pred príchodom 20% z objednaných služieb
- storno 21-14 dní pred príchodom 30% z objednaných služieb
- storno 13-0 dní pred príchodom 50% z objednaných služieb

Storno poplatok sa účtuje aj v prípade zdravotných dôvodov.

- žiadna finančná náhrada nie je poskytnutá za objednané a klientom nevyčerpané služby
a zmeny objednaných služieb počas pobytu klienta ( ubytovanie, stravovanie, liečebné proc.)

- v prípade skoršieho odchodu oproti rezervácii je účtovaný manipulačný poplatok vo výške 30%
z nevyčerpaných objednaných služieb - platí pri pobyte pre samoplatcov, nie kúpeľnú liečbu cez zdrav. poisťovne

-pri skrátení pobytu pre samoplatcov zo zdravotných dôvodov, odsúhlasenú lekárom v kúpeľoch, sa manipulačný poplatok vo výške 30%, neúčtuje

 

 

- kúpeľnú liečbu cez zdravotnú poisťovňu je možné skrátiť len so súhlasom ošetrujúceho lekára v kúpeľoch

- pri predčasnom opustení kúpeľov pacienta cez zdravotnú poisťovňu (bez súhlasu lekára) príp. odchodu počas víkendu sa neposkytuje žiadna finančná náhrada