• |
  • Meniny má

Kontakt

Adresa:
Kúpele Bojnice, a.s.
972 01 Bojnice
Slovenská republika

IČO: 31638694
IČ DPH: SK7020000933 -  Zmena od 01.01.2015
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 9901382/0200
IBAN: SK45 0200 0000 0000 0990 1382
SWIFT: SUBASK BX
   
Telefón:
+ 421 46 511 6362 obchodné oddelenie
+ 421 46 511 6357 prijímacia kancelária

Fax:
+421 46 543 0026


   
Rezervovanie pobytov: 
Obchodné oddelenie
+ 421 46 511 6362
+ 421 46 511 6363
Rezervovanie ohľadom kúpeľnej liečby cez poisťovne:
Prijímacia kancelária
+ 421 46 511 6357
+ 421 46 511 6358
Obchodné oddelenie a prijímacia kancelária pracujú pondelok-piatok od 7:00 do 15:30 h.
 
   
Rezervovanie pobytov recepcie:
LD Mier:
LD Lysec:
LD Baník:

+ 421 46 511 6555
+ 421 46 511 4666
+ 421 46 511 6444
   
E-mail:
info@kupele-bojnice.sk
 
   
www
Kúpele Bojnice - http://www.kupele-bojnice.sk
Nemocnica Bojnice - http://www.hospital-bojnice.sk 
   
Informácie ohľadom časovania procedúr získate na recepcii v LD Mier.
Telefón: + 421 46 511 6555
 

View Larger Map

ягоды годжи