• |
  • Meniny má

Procedúry

Pri liečbe pacientov sa vychádza zo zásad modernej lekárskej vedy a praxe. Liečebný proces využíva široké spektrum procedúr. Po komplexnom vyšetrení zostaví ošetrujúci lekár - odborník v odbore rehabilitácie a kúpeľnej liečby - každému pacientovi individuálny plán liečby odpovedajúci jeho aktuálnemu zdravotnému stavu, využívajúc prostriedky fyzikálnej terapie:

 

balneoterapia
♦ kúpele v 3 hypertermálnych, 
   3 rehabilitačných a v 2 vonkajších bazénoch 
♦ vodoliečba vo vaniach
♦ perličkových 
♦ uhličitých 
♦ Whirlpool 
♦ vírivých 
♦ hydrokineziterapia 
reflexná liečba
♦ masáže
  o klasické
  o reflexné
♦ manipulačná liečba chrbtice
♦ akupunktúra


liečebná telesná výchova
♦ rehabilitácie
  o individuálna
  o skupinová 
♦ mechanoterapia 

teploliečba 
♦ zábaly a obklady 
♦ parafangové 
♦ parafínové
♦ rašelinové
♦ diatermia 
elektroliečba
♦ všetky v súčasnosti používané typy 
kyslíková terapia

svetloliečba
♦ solux 
♦ polarizované svetlo 
♦ solárium 

Pitné kúry

V Kúpeľoch Bojnice je vybudovaných deväť vrtov, pričom všetky žriedla denne poskytujú takmer tri milióny litrov vody, čo prevyšuje ich dennú spotrebu. Bojnická prírodná voda je hydrouhličatanovo-síranová a vápenato-horečnatá, je teplá- s teplotami 28,6 - 48,1  oC a obsahom minerálnych látok do 760 mg v litri.

Pramene obsahujú predovšetkým uhličitanové a sírne zlúčeniny, majú vysoký obsah liečivej síry, kyseliny kremičitej a bóritej. Všetky termálne pramene obsahujú množstvo liečivých stopových prvkov (H2SiO3, HBO2, NEL, Katióny: Li, Na, K, NH4, Mg2, Ca2, Fe2, Mn2, Al2, Anióny: F, Cl1, Br, J, NO2, NO3, SO42, HCO3).

Akroterma zlepšuje látkovú výmenu a imunologické reakcie v bunkách, funkčnosť tkanív, ich zásobovanie kyslíkom, a tým celkový stav organizmu. Liečivá voda účinkuje pozitívne na vegetatívny nervový systém, predovšetkým na jeho parasympatikovú časť (autonómne nervstvo spojené s mozgovým a miechovým nervstvom v krížovej oblasti). Je vhodná na pitné kúry pri urologických a iných metabolických ochoreniach (DNA...).