• Kúpele Bojnice

  “Oddýchnuť si a vyzdravieť”

Kúpeľné procedúry

Pri liečbe pacientov sa vychádza zo zásad modernej lekárskej vedy a praxe. Liečebný proces využíva široké spektrum procedúr. Po komplexnom vyšetrení zostaví ošetrujúci lekár - odborník v odbore rehabilitácie a kúpeľnej liečby - každému pacientovi individuálny plán liečby odpovedajúci jeho aktuálnemu zdravotnému stavu, využívajúc prostriedky fyzikálnej terapie:

Balneoterapia

 • kúpele v 3 hypertermálnych, 3 rehabilitačných a v 2 vonkajších bazénoch
 • vodoliečba vo vaniach
 • perličkových
 • uhličitých
 • Whirlpool
 • vírivých
 • hydrokineziterapia
Procedúry / balneoterapia
Procedúry / balneoterapia
Procedúry / balneoterapia
Procedúry / balneoterapia

Reflexná liečba

 • masáže /klasické, reflexné/ 
 • manipulačná liečba chrbtice
 • akupunktúra
Procedúry / reflexná liečba
Procedúry / reflexná liečba
Procedúry / reflexná liečba

Liečebná telesná výchova

 • rehabilitácie /individuálna, skupinová/
 • mechanoterapia
Procedúry / liečebná telesná výchova
Procedúry / liečebná telesná výchova
Procedúry / liečebná telesná výchova
Procedúry / liečebná telesná výchova

Teploliečba

 • zábaly a obklady
 • parafangové
 • parafínové
 • rašelinové
 • diatermia
Procedúry / teploliečba
Procedúry / teploliečba
Procedúry / teploliečba

Elektroliečba

 • všetky v súčasnosti používané typy
Procedúry / elektroliečba
Procedúry / elektroliečba

Kyslíková terapia


Svetloliečba

 • solux
 • polarizované svetlo
 • solárium

Pitné kúry

V Kúpeľoch Bojnice je vybudovaných deväť vrtov, pričom všetky žriedla denne poskytujú takmer tri milióny litrov vody, čo prevyšuje ich dennú spotrebu. Bojnická prírodná voda je hydrouhličatanovo-síranová a vápenato-horečnatá, je teplá- s teplotami 28,6 - 48,1 oC a obsahom minerálnych látok do 760 mg v litri.

Pramene obsahujú predovšetkým uhličitanové a sírne zlúčeniny, majú vysoký obsah liečivej síry, kyseliny kremičitej a bóritej. Všetky termálne pramene obsahujú množstvo liečivých stopových prvkov (H2SiO3, HBO2, NEL, Katióny: Li, Na, K, NH4, Mg2, Ca2, Fe2, Mn2, Al2, Anióny: F, Cl1, Br, J, NO2, NO3, SO42, HCO3).

Akroterma zlepšuje látkovú výmenu a imunologické reakcie v bunkách, funkčnosť tkanív, ich zásobovanie kyslíkom, a tým celkový stav organizmu. Liečivá voda účinkuje pozitívne na vegetatívny nervový systém, predovšetkým na jeho parasympatikovú časť (autonómne nervstvo spojené s mozgovým a miechovým nervstvom v krížovej oblasti). Je vhodná na pitné kúry pri urologických a iných metabolických ochoreniach (DNA...).