• Kúpele Bojnice

    “Oddýchnuť si a vyzdravieť”

Pobytové balíky a kúpeľná liečba

Kúpeľná liečba s diagnózami skupiny B

V Kúpeľoch Bojnice liečime nasledovné indikácie skupiny B:

Pohybové ochorenia:VII/1, 3, 5, 6, 7, 8, 9

Nervové ochorenia: VI/2, 4, 7, 11,12, 13

Gynekologické ochorenia: XI/1, 2, 4, 5

Urologické ochorenia: VIII/1, 2, 3, 6

Choroby z povolania: XII/3, 4, 8

Onkologické ochorenia: I/1 - súvisiace s vyššie uvedenými indkáciami


Výška poplatkov:

- poisťovňa hradí klientovi kúpeľné procedúry

- klient hradí doplatok za stravu a ubytovanie podľa aktuálne platných cenníkov (pozri sekciu cenník)

- ​daň za ubytovanie - 1,80 €/deň

​Príplatok za špeciálne požiadavky (výber konkrétnej izby, poschodia, orientácie izby, balkóna, umiestnenia izieb vedľa seba a pod.) sa účtuje k cene pobytu jednorázový príplatok 50,-€/izba/pobyt a za každú zmenu pridelenej izby z podnetu klienta na mieste pobytu jednorázový príplatok 30,-€. 50,-€/pobyt nie je príplatok za jednolôžkovú izbu, platí samostatný cenník.


Kto je oslobodený od poplatkov:

Od dane za ubytovanie 1,80/deň sú oslobodení:

- držitelia preukazu ZŤP a ZŤPS (Zdravotne ťažko postihnutá osoba/osoba so sprievodcom)

- držitelia striebornej, zlatej a diamantovej Jánskeho plakety (za darovanie krvi) - preukaz je potrebné si priniesť so sebou


Ďalšie potrebné informácie:

​- liečebný dom a termín si dohaduje klient priamo s kúpeľmi

- procedúry sa poskytujú každý deň okrem nedele

- dĺžka kúpeľnej liečby je stanovená zákonom a skrátenie je možné len v prípade zdravotných a iných závažných dôvodov po dohode s kúpeľným lekárom

- ubytovanie v jednolôžkovej izbe (za doplatok) alebo príp. ďalšie  špeciálne požiadavky a zmeny je potrebné dohodnúť vopred

- nástupy na kúpeľnú liečbu sú utorok, streda, štvrtok

- pri urologických ochoreniach - len v utorok

- pri gynekologických ochoreniach - len v utorok

- pri skupine B je poskytovaná strava nadštandard - raňajky formou švédskych stolov, k obedu a večeri výber z 5 druhov jedál (od 2 dňa pobytu) + výber zo šalátovej a kompótovej ponuky

- ​Bonus od kúpeľov: Vstup do vonkajšieho bazénu na 1 hod. denne v čase od 9:00 - 15:00 hod.


Kontakty:

Prijímacia kancelária - 046/51 16 357, 046/51 16 358

e-mail: cpk@kupele-bojnice.sk

Kúpeľná liečba s diagnózami skupiny B

Týždenné pobyty

Víkendové pobyty

Kúpeľná liečba cez zdravotné poisťovne